به گزارش روابط عمومی ربوسی در راستای ترویج و گسترش علوم و فناوری‌های دریایی بین دانش آموزان همچنین کشف و شکوفایی استعداد آن‌ها به عنوان صنعت گران آینده کشور و با هدف تشکیل کارگروه دریایی جمپا، دو شرکت دانش بنیان خلاقیت برتر و شرکت دانش‌بنیان جهان صنعت جنوب با هدف ایجاد کنسرسیوم اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت کردند.
سجاد راستی مدیر عامل خلاقیت برتر افزود: هدف از این قرار داد ترویج اهمیت دریاها، صنایع دریایی و کاربردهای آن در سراسر کشور از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی طراحی و ساخت همچنین ایجاد زمینه‌های رقابتی-ترویجی در بین دانش‌آموزان می‌باشد.
سید میلاد فیاضی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان جهان صنعت جنوب افزود: که این قرارداد همکاری می‌تواند باعث گسترش مفاهیم شناختی دریا در کشور شود و فعالیتهای تیمی دانش‌آموزان را تقویت کرده، همچنین سبب زمینه سازی جذب مشارکت بین شرکت‌های فعال در حوزه دانش‌آموزی می‌شود. ضمنا ایجاد تعامل و همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و استفاده از پتانسیل‌های یکدیگر درتولید محصولات آموزشی جدید می‌تواند در گسترش علوم دریایی نقش به سزایی داشته باشد .به گزارش جمپا روز پنج شنبه ۷ اسفند ماه به طور رسمی کارگروه دریایی جمپا فعالیت خود را آغاز نمود و  اولین برنامه اجرایی خود را با برگزاری اولین جشنواره ایده پردازی در حوزه صنایع دریایی همکاری و مشارکت کلوپ بازی زیردریایی ایران [ ربوسی] آغاز می‌نماید.