به گزارش روابط عمومی ربوسی اولین لایو گپ برنامه های کارگروه دریایی حوزه دانش آموزی و آموزشی با روش Steam  با حضور مهندس فیاضی  در صفحه اینستاگرام جمپا در روز پنجشنبه مورخ ۷ اسفند ماه ساعت ۲۱ برگزار میگردد .