برگزاری لایوگپ حوزه زیردریایی با روش Steam

به گزارش روابط عمومی ربوسی اولین لایو گپ برنامه های کارگروه دریایی حوزه دانش آموزی و آموزشی با روش Steam  با حضور مهندس فیاضی  در صفحه اینستاگرام جمپا در روز پنجشنبه مورخ 7 اسفند ماه ساعت 21 برگزار میگردد .