میخوای خودت یک محک بزنی …

قبل از اینکه بخوای در کارگاه آموزشی ما شرکت کنی فقط کافیه به نزدیک ترین کلوپ زیر دریایی [ربوسی] مراجعه کنی و اونجا یک بازی هیجانی و مهارتی انجام بدی و همزمان هم رکورد ثبت کن و هم ببین علاق داری که ادامه مسیر موفقیت بگذرونی .

قانون مهارت 

تو این بخش باید با تمرکز و طبق نقشه و با استفاده از دوربین های ربات و داخل دریا مانع ها را جابجا کنی و امتیاز های کافی برای رفتن به مرحله بعد بدست بیاری .

هر ثانیه یک پله برای اول شدن هستش 

آنلاین بازی کن

قانون تمرکز 

تو بازی باید تمرکز کافی داشته باشی و اینم بگم علاوه بر اون دقت هم خیلی مهمه پس با یک محاسبه کوچیک و سرانگشتی میتونی رکورد خودتو ثبت کنی

رکورد خودت ثبت کن

تیم سازی یکی از مهمترین بخش های ورود به مسابقات ملی و بین المللی هستش و برای اینکه بهترین رکورد زمانی ثبت کنی باید این ۶ اصل بهش توجه کنی

مهندس مکانیک

مسئول موتورها و سیستم های مکانیکی

مهندس سیستم

جریان مثبت را حفظ می کند ، بر پروژه ها نظارت می کند و سابقه ساخت را حفظ می کند

مهندس مواد

مسئول سیستم های سازه ای. روزانه کیفیت ساختار را بررسی می کند.

مهندس برق

مسئول جعبه کنترل و سیستم های کنترل. شارژ باتری را حفظ می کند.

نویسنده فنی

مسئول نگهداری دفترچه مهندسی.

طراح ارائه

مسئول ارائه نهایی در ربوسی.

آینده ربوسی در ایران

محل درج برنامه ها و ماموریت ها ربوسی 

  • ROBOSUB

  • ROBOPERCH